KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprint House Joanna Różankowska z siedzibą w Warszawie, ulica Odyńca 73/44 otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub na Państwa życzenie wykonania czynności przed podpisaniem umowy (np. przekazanie danych do kancelarii notarialnej, przesłanie informacji na temat świadczonych usług, aktualnych ofert nieruchomości).
2. Działania biura nieruchomości Sprint House podejmowane są na podstawie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz na podstawie przepisów prawa nakładających na nie obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
3. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.
4. Biuro nieruchomości Sprint House przekazywać będzie Państwa dane osobowe następującym Podmiotom: a. Serwery Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z systemu mailingowego; b. Nord Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 21E/7, NIP 5842716167 – w celu korzystania z systemu CRM; c. GO BROKERS Ul. P. Gintrowskiego 30 lok. 403, 02-697 Warszawa – w celu marketingu usług pośrednictwa kredytowego; d. kancelarii notarialnej wybranej do przygotowania aktów prawnych – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; e. wybranym kancelariom prawniczym – w celu realizacji usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; f. innym biurom nieruchomości – w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; g. biuro rachunkoweme CTG Finance sp. z o.o. ul. Jana Pawła Woronicza 33/107, 02-640 Warszawa, NIP 5272719096- w celu rozliczania podatkowego.g. rejestr dłużników i firmy windykacyjne, o ile będą przesłanki - w celu egzekwowania należności wynikającej z realizacji usługi.
5. Biuro nieruchomości ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności pośrednictwa, w związku z którą otrzymał te dane.
6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez biuro nieruchomości w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia biura nieruchomości, np. wygasły wszelkie roszczenia mogące powstać po wykonaniu usługi.
8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami biura nieruchomości SPRINT HOUSE, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@sprinthouse.pl lub listownie na adres SPRINT HOUSE Joanna Różankowska, ul. Wołoska 52 lok. 24, 02-583 Warszawa.
9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami biura nieruchomości SPRINT HOUSE, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.